Jorn Luka

Jorn Luka

maart 09, 2021
Deel dit artikel:
Deel dit artikel:

De testsamenleving staat voor de deur

Al maanden wordt er gewaarschuwd voor een test en vaccinatiesamenleving. Niet zo gek, verschillende branches lijken er namelijk om staan te springen. Zo is het al verplicht bij het vliegen, maar ook de evenementen lijken er geen problemen mee te hebben. Nu is er op 08-03-2021 de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19 gepubliceerd ter consultatie. Deze wet maakt een zogeheten testsamenleving mogelijk. Is daarmee het startschot gegeven voor zo een testsamenleving? Wat is de consequentie van het aannemen van deze wet precies? En wat is de rol van bijvoorbeeld de evenementenbranche hierin? 

In maart 2020 heeft dit kabinet besloten om de clubs te sluiten en evenementen te verbieden. Precies de branches waar mijn toenmalige bedrijven actief in waren. Ik heb achter de schermen meegemaakt hoe de ondernemers (zeker die actief zijn in de evenementenbranche) zijn gesprongen op ogenschijnlijk onschuldige oplossingen om hun bedrijven weer ‘up and running’ te krijgen. Tot mijn grote verbazing nooit rekening houdend met de consequenties voor de maatschappij of voor hun eigen bedrijven op langere termijn.

Protocollen

Vanaf het begin dat ik betrokken was bij het schrijven van protocollen om de branches weer draaiende te krijgen heb ik gewaarschuwd voor het opnemen van regels en technieken die er weliswaar voor zouden kunnen gaan zorgen dat de bedrijven zouden opengaan, maar tegelijkertijd een enorm verwoestend effect hebben op de branches en zeker ook op de maatschappij. Als ondernemer heb je een belangrijke rol te vervullen in de samenleving. Op veel vlakken ben je immers de eerste schakel tussen de overheid en de burger en daarmee op veel vlakken verantwoordelijk voor het handhaven van beleid. Zeker de evenementenbranche en horeca.

Maatschappijontwrichting

Al in de zomer werd er gesproken over sneltesten die op de markt zouden komen. Veel ondernemers zagen dit als een perfecte oplossing om hun zaken weer draaiende te krijgen. Daarmee zich compleet niet realiserend dat door dit op te nemen in een protocol je:

  1. De infrastructuur legt voor niet alleen testen in clubs en op festivals, maar testen door de hele samenleving.
  2. De deur wagenwijd openzet om de testsamenleving aan te vullen met, en later te vervangen door een vaccinatiesamenleving.

Iets wat in mijn ogen voor de branches op langere termijn een onhoudbare situatie is, maar bovenal iets waar iedereen enorm ethische en morele bezwaren bij zou moeten hebben. In wat voor een maatschappij wil je nou echt leven? 

Onschuldige oplossing

Het voornaamste argument om er wel mee in te stemmen en te onderzoeken of het haalbaar is om testen in te zetten bij bijvoorbeeld evenementen is dat er “toch iets moet gebeuren” om de bedrijven weer draaiende te krijgen en de testen een “onschuldige oplossing” zou kunnen zijn. Hiermee wordt totaal aan het punt voorbijgegaan dat je grondrechten niet terugkrijgt door met oplossingen te komen die tegen de grondwet ingaan, maar je deze enkel terugkrijgt door ze terug te pakken. 

Fieldlab Evenementen

Vlak na de zomer is Fieldlab Evenementen opgericht. Een initiatief vanuit de sector en overheid. Dit klinkt mooi, maar de initiatiefnemers zijn toch vooral de grote bedrijven actief in de sector, brancheorganisaties en overheidsorganen. Je kunt je afvragen wiens belangen zij nou echt behartigen. Een initiatief uit de sector zou ik het in ieder geval zeer zeker niet noemen. Volgens eigen zeggen proberen ze binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen. Het gebruiken van overheidstermen als versoepelingen wektbij mij niet het vertrouwen dat dit initiatief de belangen behartigd van de ondernemer, maar eerder openlijk de kant kiest van de overheid. 

VVEM

In oktober jl. is er een protocol gelekt van een taskforce van de VVEM (de brancheorganisatie van de evenementen). In deze taskforce zitten ook een aantal bedrijven die nu betrokken zijn bij Fieldlab Evenementen. Nu heb ik dit al vaker vermeld, maar voor de tijdlijn acht ik dit relevant. In dit protocol staat een pre en een post-vaccinatiefase omschreven. De pre-vaccinatiefase houdt in dat mensen enkel nog naar een evenement kunnen met een negatieve covid-testuitslag op zak. De post-vaccinatiefase lijkt me voor zich spreken. 

Evenementen

Afgelopen maand kwam het heugelijke nieuws dat er eindelijk weer evenementen zouden gaan plaatsvinden in Nederland. En wel georganiseerd door Fieldlab Evenementen. Bezoekers moeten een negatieve RT-PCR-testuitslag kunnen overhandigen, hun temperatuur wordt gescand bij binnenkomst en op het evenement zelf verblijven ze in bubbels.

Tijdelijke wet testbewijzen

Vlak hierna, namelijk op 8 maart jl. de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19 gepubliceerd ter consultatie. Deze wet maakt het mogelijk om het bedrijfsleven bezoekers de toegang te ontzeggen als zij geen negatieve test kunnen overleggen. Deze wet is een uitbreiding van de wet publieke gezondheid. De wet die alle recentelijke ingevoerde dictatoriale wetten al heeft mogelijk gemaakt. Nu kan de kamer de wet in theorie nog tegenhouden, maar gezien tot op heden elke wet klakkeloos is aangenomen door de zogenaamde oppositie lijkt het een illusie om te denken dat dit nu wel gebeurt. 

Conclusie

De fieldlab-evenementen die nu georganiseerd worden, zijn niets meer en niets minder dan een verlengstuk van de overheid om de bereidheid voor de testsamenleving te toetsen, het testen van de infrastructuur van de toekomstige testsamenleving en uiteindelijk het normaliseren ervan. Neem doodnormale zaken als het houden van bijeenkomsten en de vrijheid van ondernemerschap van mensen lang genoeg af en ze zullen er alles aan doen om het terug te krijgen. Hoe erg het ook tegen elke moraliteit en menszijn indruist. En daarmee zijn we weer een stap dichterbij een samenleving die waar het uitsluiten van mensen op medische grond behoort tot de orde van de dag. Een samenleving waar we ons (alleen al uit historisch besef) allemaal fel tegen zouden moeten verzetten.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Doneer

Waardeer je wat ik maak? Steun me dan met een financiële bijdrage. Hartelijk dank voor jullie steun. Jullie maken de tours, de podcast en alles wat ik maak mogelijk.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates waar ik mee bezig ben, wat er allemaal om ons heen gebeurt, nieuws, tips and tricks enzovoorts.

Word onderdeel van de movement!